Άρθρα

  • 01

    Jan, 1970

    Μηχανήματα εξαερισμού

    Σε ισχύ οι νέοι κανόνες στον σχεδιασμό, την κατασκευή και την διάθεση των μονάδων διαχείρισης αέρα. Η οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό των σχετικών με τα ενεργειακά προϊόντα (ErP) είναι ένα πανευρωπαϊκό πλαίσιο που θα βοηθήσει την ΕΕ να επιτύχει τον στόχο της για μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 20%, αύξηση της ενεργειακής απόδοσης κατά 20% και αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως το 2020.

    Περισσότερα