Χωματουργικά μηχανήματα στην Αθήνα

  • ΠΑΓΙΔΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΤ. SOOSAN HELLAS

Η εταιρεία μας εμπορεύεται :

  • Χωματουργικά μηχανήματα
  • Υδραυλικά σφυρια
  • Ανταλλακτικά 
  • Κουβάδες 
  • Κόσκινα
  • Σπαστήρες
  • Τδραυλικά ψαλίδια

Επικοινωνία