Χωματουργικές εργασίες στο Περιβόλι

  • Χωματουργικές Εργασίες

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει:

  • Χωματουργικές εργασίες
  • Εκσαφές
  • Κατεδαφίσεις
  • Ισοπεδώσεις
  • Διανοίξεις
  • Εργολαβίες
  • Μπάζα
  • Χωματουργικές εργασίες κάθε τύπου

 

Επικοινωνία