ΙΕΚ στην Αθήνα

  • ΚΕΑΣ ΞΥΝΗ

Επικοινωνία

Αθήνα, Ομόνοια, Πατησίων 29, 10432, Αθήνα

2105279500  

2105227139

keasinfo@xinis.com

http://www.keasxini.edu.gr/el/