Κέντρο γυναικολογίας γονιμότητας στο Χαλάνδρι

  • ΕmBIO Medical Center

Κέντρο γυναικολογίας γονιμότητας

Εξασφαλίζουμε τα υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας στη μητρότητα με την πιο σύγχρονη, ασφαλή τεχνολογία και με σεβασμό στον άνθρωπο.

Από το 1997 το ΕΜΒΙΟ παρέχει με μεγάλη επιτυχία υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στο χώρο της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

Επικοινωνία

Εθν.Αντιστάσεως 77, 15231, ΧΑΛΑΝΔΡΙ

210 6774179  

embiomedicalcenter@gmail.com

paraschos@ivf-embryo.gr

http://www.ivf-embryo.gr/