Οικοδομικά υλικά στην Σαλαμίνα

  • Πούλη Ελένη

Στην εταιρεία μας θα βρείτε:

  • Οικοδομικά υλικά
  • Προϊόντα τσιμέντου
  • Πλάκες πεζοδρομίου
  • Φυσικά πετρώματα
  • Μονωτικά υλικά
  • Χώμα για κήπους

 

Αναλαμβάνουμε :

  • Χωματουργικές εργασίες 
  • Εκσκαφές

Επικοινωνία