Τεχνικός ασφαλείας στα Μελίσσια

  • Safety Culture

Η εταιρεία μας στα Μελίσσια, προσφέρει υπηρεσίες υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Η Safety Culture έχει ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα και το κύριο μέλημά της είναι η θεμελίωση κουλτούρας πάνω σε θέματα διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία, Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Ασφάλειας Τροφίμων με στόχο την αποτελεσματική λειτουργία και ανάπτυξη κάθε οργανισμού στους τομείς δραστηριότητας του.

 Η Safety Culture παρέχει υπηρεσίες και προϊόντα υψηλής ποιότητας στους πελάτες της στους ακόλουθους τομείς: Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία - Προστασία Περιβάλλοντος - Ασφάλειας Τροφίμων -  Διαχείρισης Ποιότητας

Επικοινωνία