Φρένα αυτοκινήτων στον Ασπρόπυργο

  • Αφοί Καπλανίδη

  •  φρένα φορτηγών και ημιφορτηγών 
  •  συστήματα abs
  •  ηλεκτρονικός έλεγχος φρένων
  •  έλεγχος με φρενόμετρο
  •  αλλαγές φρένων

Επικοινωνία