Οικοδομικά υλικά εργαλεία στο Καπανδρίτι

  • ΤολιμάζηςΓ Στυλιανός

Επικοινωνία

31ο Χλμ.. Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας ΕΝΔΡΙ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ, 19014, Καπανδρίτι

2295022222   2295026169  

tolimazis1yahoo.gr

http://www.tolimazis.gr