Σχολή πολεμικών τεχνών

  • Σαολίν Κουνγκ Φου Η πηγή του νεαρού δάσους

Σχολή πολεμικών τεχνών

Παραδοσιακό Σαολίν κουνγκ φου 

Απογευματινά και πρωινά μαθήματα

 

Επικοινωνία