Ιδιωτικό εκπαιδευτήριο στην Μύκονο

  • Σύγχρονη Παιδεία

Ιδιωτική εκπαίδευση στο νησί της Μυκόνου. Σκοπός μας  με την δημιουργία του σχολείου μας είναι να χτίσουμε τους ανθρώπους του αύριο με σωστό όραμα για το μέλλον.

Το σχολείο μας προσπαθεί καθημερινά μέσα από τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Υπουργείου  να δώσει στα παιδιά μια άλλη οπτική εικόνα της μάθησης. Έχουμε εισάγει τα παιχνίδια και τη βιωματική μάθηση έτσι ώστε οι μαθητές να καταφέρνουν να απορροφούν όλα όσα μαθαίνουν. Το ιδιωτικό μας εκπαιδευτήριο διαθέτει: νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο

Επίσης, παρέχονται: ενισχυτική διδασκαλία, προγράμματα σπουδών, αθλητικοί χώροι, ομαδική συνεργασία.

Επικοινωνία