Διανομή εντύπων φυλλαδίων στην Λαμία

  • Postland

Η επιχείρηση μας δραστηριοποιείται στα:

  • Εντυποδιανομές
  • Διαφημιστικά είδη (Βόλος, Χαλκίδα, Λειβαδιά, Θήβα, Καρπενήσι, Άμφισσα, Ιτέα, Ιστιαία)
  • Πωλήσεις
  • Διανομές πόρτα πόρτα
  • Διανομές σε σχολεία
  • Διανομή εντύπων και διαφημιστικών φυλλαδίων

 

Επικοινωνία