Επισκευές φρένων στην Χαλκίδα

  • Π Κουνιάδης Ι Βασιλείου ΟΕ

Συνεργείο Φορτηγών Φρένων

Το συνεργείο μας αναλαμβάνει service για φορτηγάλεωφορεία και φρένα.

Επικοινωνία