Ιδιωτικό εκπαιδευτήριο στην Παλλήνη

  • Ι. Μ. Παναγιωτόπουλου

Ιδιωτικό Εκπαιδευτήριο

Νηπιαγωγείο

Δημοτικό

Γυμνάσιο

Λύκειο

Αθλητικός Σύλλογος

Γαλλικά

Γερμανικά

Αγγλικά

Κινέζικα

Ισπανικά

Καλλιτεχνικά

Μουσικοκινητική Αγωγή

Δίγλωσσο Πρόγραμμα

Επικοινωνία