Γεωργικά μηχανήματα στην Αριδαία

  • Στεφανίδης Ιωάννης

Η επιχείρηση μας στην Αριδαία ασχολείται με την επισκευή γεωργικών μηχανημάτων. Το συνεργείο μας επισκευάζει με προσοχή γεωργικά μηχανήματα, επίσης παρέχει λύσεις και τεχνική υποστήριξη στο καθαρισμό του με μηχανήματα κάθε αρδευτικού δικτύου και υδροηλεκτρικού σταθμού!

Επικοινωνία