Χωματουργικές Εργασίες Μηχανήματα στην Νάξο

 • Δημητροκάλλης Βασίλειος

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ

H εταιρεία μας, δραστηριοποιείται στις χωματουργικές εργασίες από το 1972 με έδρα το Αγερσανί Νάξου. Η εμπειρία μας στις χωματουργικές εργασίες και το γεγονός ότι διαθέτουμε ιδιόκτητα και τελευταίας τεχνολογίας χωματουργικά μηχανήματα αποτελούν εγγύηση για την ποιότητα της δουλειάς μας.

Με γνώμονα τη συνέπεια στα χρονοδιαγράμματα, το υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας, και την πολυετή εμπειρία, αναλαμβάνουμε την αποπεράτωση κάθε είδους απαιτητικού έργου.

Βασική μας δραστηριότητα είναι οι χωματουργικές εργασίες στη Νάξο και τις Κυκλάδες. Αναλαμβάνουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα: 

 • βελτιώσεις εδάφους
 • εκσκαφές
 • κατεδαφίσεις
 • διαμορφώσεις χώρων
 • μεταφορά αδρανών υλικών
 • δημόσια και ιδιωτικά έργα 
 • διαμορφώσεις ρεμάτων
 • αποκαταστάσεις
 • έργα οδοποιίας
 • εκβραχισμοί
 • αποκομιδή μπαζών

Έχοντας αναλάβει εκατοντάδες έργα διαθέτουμε την πείρα, την γνώση, αλλά και τα μηχανήματα που χρειάζονται έτσι ώστε να ανταπεξέλθουμε σε οποιοδήποτε χωματουργική εργασία στη Νάξο και στις Κυκλάδες.Επικοινωνία