Κτηνιατρείο στα Νέα Μουδανιά

 • Νιτσοτόλη Ελένη

Κτηνιατρείο

Παροχές ιατρείου:

 • Εμβολιασμοί
 • Περιστατικά
 • Μικροβιολογικές εξετάσεις
 • Ακτινογραφίες
 • Υπερηχογραφήματα
 • Κλινική εξέταση
 • Αιματολογικές εξετάσεις
 • Εργαστηριακές εξετάσεις
 • Καλλωπισμός
 • Αξεσουάρ

Επικοινωνία

Παναγιάς Κορυφινής 42, 63200, Νέα Μουδανιά

2373025657   6946680013  

ulver_elenh@yahoo.com