Χωματουργικές εργασίες στην Ναύπακτο

  • Θεοδωρόπουλος Ηλίας

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει:

  •  Εκσκαφές
  •  Κατεδαφίσεις
  •  Εκβραχισμούς
  •  Καθαρισμούς οικοπέδων
  •  Βελτιώσεις εδάφους 
  •  Αποκομιδή μπαζών - Μπαζώματα
  •  Διαμορφώσεις εξωτερικών χώρων
  •  Διανοίξεις δρόμων 

Επικοινωνία