Χωματουργικές εργασίες στην Κοζάνη

  • Νίτσας Νικόλαος

Χωματουργικές εργασίες  και κατεδαφίσεις στο Νομό Κοζάνης. Η εταιρεία μας στην Κοζάνη, ασχολείται με τις κατεδαφίσεις και εκσκαφές εδώ και πολλά χρόνια. Με υπευθυνότητα απέναντι στον εκάστοτε πελάτη μας λειτουργούμε με συνέπεια και αναλαμβάνουμε μικρά και μεγάλα έργα. Με ιδιόκτητο στόλο μηχανημάτων και αυτοκινήτων οι εργασίες σας τελειώνουν στον επιθυμητό χρόνο.

Η επιχείρησή μας αναλαμβάνει: χωματουργικές εργασίες,εκσκαφές, εκβραχισμο, κατεδαφίσεις, μπαζώματα, διαμορφώσεις χώρων, αποχωματώσεις,  μεταφορά χώματος, επιχωματώσεις,  ειδικές εκσκαφές θεμελίων,  υδραυλική Σφύρα,  μεταφορά αδρανών υλικών,  διανοίξεις Δρόμων,  δημόσια & ιδιωτικά Έργα,  ενοικιάσεις κάδων,  χωάνες, Φυτόχωμα.

Επικοινωνία