Χωματουργικές εργασίες στο Ηράκλειο

  • Ψαρολογάκης Νικόλαος

χωματουργικές εργασίες

εκσκαφές - εκβραχισμοί - κατεδαφίσεις - διανοίξεις δρόμων 

καθαρισμοί οικοπέδων  

τεχνικά έργα 

εμπόριο οικοδομικών υλικών

ζωοτροφές

είδη ελαιοκομιδής

 

Επικοινωνία