Χωματουργικές εργασίες στην Κοζάνη

  • Ιορδάνου Στέφανος