Μηχανήματα εξαερισμού στον Εύοσμο

 • Ε. Καφφές Α.Ε.

Η εταιρεία μας στον Εύοσμο σας παρέχει λύσεις εξαερισμού για μικρούς και μεγάλους χώρους. Διαθέτουμε μεγάλες και ενημερωμένες αποθήκες και κάνουμε αποστολές καθημερινά. Πουλάμε αυστηρά χονδρικά και δεν διαθέτουμε συνεργεία τοποθέτησης. Είμαστε δίπλα σας όλες τις ώρες και σας δίνουμε τις καλύτερες λύσεις σε όλες τις φάσεις του έργου.

 Διαθέτουμε: εξαερισμός, ψύξη, θέρμανση, μονωτικά υλικά, εναλλακτές αέρα, αφυγραντήρες.

 • 20183005000000

  ErP ο Ευρωπαϊκός κανονισμός για τον εξαερισμό

  Με την Οδηγία Οικολογικού Σχεδιασμού 2009/125 / EC (Οδηγία ErP), η Ευρωπαϊκή Ένωση θέσπισε ένα πλαίσιο για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού για τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα. Ο στόχος του «Οικολογικού Σχεδιασμού» είναι η βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των προϊόντων καθ 'όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του προϊόντος, με την ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών πτυχών στο στάδιο του σχεδιασμού των προϊόντων και την εξισορρόπηση των πτυχών αυτών με τεχνικούς και οικονομικούς παράγοντες.

  Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος ErP 2009/125 / EC, ο κανονισμός της ΕΕ 1253/2014 τέθηκε σε ισχύ στις 26 Νοεμβρίου του 2014. Αυτή η ρύθμιση αφορά τις μονάδες εξαερισμού και καθορίζει τις ειδικές απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται πριν από την διάθεση των μονάδων στην αγορά. Οι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με το πρότυπο είναι: ο κατασκευαστής, εάν ο τόπος παραγωγής βρίσκεται σε χώρα μέλος της ΕΕ, ο εισαγωγέας, εάν ο κατασκευαστής βρίσκεται εκτός της ΕΕ. Όλες οι μονάδες πρέπει να διαθέτουν σε εμφανές σημείο τη σχετική σήμανση.

  Κατασκευαστές, εισαγωγείς και εγκαταστάτες μπορούν να διαθέσουν στην ευρωπαϊκή αγορά μόνο μονάδες που συμμορφώνονται με την εν λόγω οδηγία. Η κατευθυντήρια γραμμή ErP χωρίζεται σε δύο φάσεις, ξεκινώντας υποτονικά από 1.1.2016 και από 1.1.2018 με πιο περιοριστικές συνθήκες.

  Οι κανόνες είναι αυστηροί, και αναμένονται τα πρόστιμα για τους κατασκευαστές, εισαγωγείς και εγκαταστάτες, οι οποίοι μοιράζονται και την εύθηνη για την υιοθέτηση του κανονισμού . Όλες οι μονάδες που παραδίδονται πρέπει να συμμορφώνονται με τον κανονισμό 1253/2014. Ο κανονισμός δεν κάνει καμιά διάκριση μεταξύ των μονάδων εξαερισμού που θα εγκατασταθούν σε νέα κτίρια ή αντικαθιστούν υπάρχουσες μονάδες.

Επικοινωνία

Προέκταση Σμύρνης, 56224, ΕΥΟΣΜΟΣ

2310700058   2310700059    

2310700060

info@e-kaffes.gr

http://www.e-kaffes.gr/