Εμπόριο ειδών θέρμανσης υδραυλικών στη Θεσσαλονίκη

  • Team Tech

Η επιχειρησή μας αναλλαμβάνει :

  • εγκατάσταση  & συντήρηση δικτύων θερμανσης
  • εγκατάσταση  & συντήρηση δικτύων ύδρευσης
  • ηλιακά
  • φυσικό αέριο & υγραέριο
  • υδραυλικά είδη
  • μαγνητικά φίλτρα θέρμανσης
  • λέβητες θέρμανσης

Επικοινωνία