Χωματουργικές Οικοδομικές εργασίες στην Ιεράπετρα

  • Σιγανός Ν

Στην επιχείρησή μας αναλαμβάνουμε χωματουργικές εργασίες κάθε τύπου, εκσκαφές, κατεδαφίσεις, ισοπεδώσεις, διανοίξεις, μπαζώματα και εργολαβίες.

Επικοινωνία